Share

Category

Uncategorized

scroll down

lucky bamboo care

lucky bamboo care

ലക്കി ബാംബൂ നടുമ്പോൾ ശ്രേദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ… ചൈനീസ് മുള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലക്കി ബാംബൂ പേര് പോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്. ഇതിനു മുലയുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്നിരുന്നാലും ഇത് കണ്ടാൽ മുളയോടു സാധൃശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ചൈനീസ് വിശ്വാസപ്രകാരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ടതാണ് ലക്കി ബാംബൂ. ജലം മരം തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രധീകമാണ് ലക്കി ബാംബൂ. ലക്കി ബാംബൂവിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക വഴി നമ്മൾ ജലത്തെയും മരത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു […]

Read more
  • 65
  • 0
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial